INSURANCE 2017
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
Zgłoś uczestnictwo
ORGANIZATORZY:
Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce i data

22 do 24 maja 2017

Hotel "ZAMEK w RYDZYNIE"
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://zamek-rydzyna.com.pl

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

22-24. maja 2017
 

Zapraszamy serdecznie na doroczną konferencję naukową poświęconą tematyce ubezpieczeń.

Konferencja od dekady stanowi wyśmienitą okazję do :

- wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
- prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
- konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

  • Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Polsce i na świecie – aktualne problemy, nowe rozwiązania regulacyjne, kierunki rozwoju
  • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
  • Rola ubezpieczeń w finansach osobistych
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Planowanie emerytalne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Innowacyjne rozwiązania w sektorze ubezpieczeń
  • Metody aktuarialne
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
 
PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY

J.M. Rektor UE Wrocław
prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

J.M. Rektor UE Poznań
prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski

Wiadomości Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

Prawo Asekuracyjne
DODATKOWY PATRONAT